Esík Acemaker

TRÉNINKOVÁ POMŮCKA K SNADNÉMU ZVLÁDNUTÍ PODÁNÍ

Tato pomůcka je účinná jak u dětí, tak u dospělých, kteří nemají dosud nacvičený vyloženě chybný pohyb, pokud se pravidelně a podle návodu používá.

Nejlépe když se s esíkem švihá v jedné tréninkové jednotce 2 x 20 švihů s menší nebo větší přestávkou. Výsledek se dostaví pozvolna po pravidelném a soustavném cvičení. /celkový čas tréninku s esíkem za celou dobu je 2,5 hodiny!!/

Od roku 1989, kdy byl esík v Česku vynalezen, používá jej tisíce průměrných, ale i desítky mladých vrcholových hráčů. Řada expertů jej též vyzkoušela a i průměrnému hráči se zlepší podání cvičením natolik, že ušetří spoustu času a nejméně 5 000,-Kč za trenérské služby.

Prohlédněte si schéma vyjadřující význam a hodnotu podání.

  1. Po ukázce nezrychleného pohybu a vysvětlení trenérem se žák snaží tento pohyb opakovat nejlépe esíkem „uni“, který je lehčí a snáze ovladatelný. Aby došlo ke správnému pohybu musí být kromě jiného provaz stále napnutý a paže (kromě smyčky) stále natažená. Celý pohyb je více horizontální. Nezkoušet celé podání pálkou ani raketou.
  2. Zvládnutím pohybu a jeho neustálým zrychlováním žák dosahuje již švihového pohybu při bočním postavení s polohy lokte (ne u těla a ne nahoru ) a překračováním pomyslnou zadní čáru pravou nohou (platí pro praváky). Neprovádět křečovitě a zkoušet také nehrající paží samostatně nadhazovat míč. Pokročilejší hráči se mohou pokoušet již o celé podání.
  3. Při zautomatizování správného provádění se pružiny natahují na maximum a esík za zády cvakne a tím dosahuje maximálního zrychlení zejména do pomyslného místa zásahu míče. Dokončení pak je s minimální a nepotřebnou energií. V této fázi již začíná převládat mírný vertikální pohyb hráče.
  4. Dalším cvičením se vše upevňuje a stabilizuje. Pohyb všech složek úderu je plynulý, hráč samovolně vyskakuje a dostává se levou nohou poskokem do dvorce (platí u praváka). Toto cvičení je nejlépe potom provádět těžším esíkem (Andrea)